Kinderen op één

Nederland is van oudsher een goededoelenland bij uitstek. Of het nu gaat om natuur of welzijn, gezondheid of internationale hulp, dieren, cultuur of religie, goede doelen zijn er in overvloed. In vrijwel alle gevallen zijn deze geheel of grotendeels afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en andere betrokkenen. En natuurlijk van de steun van donateurs.

Stichting TaylorKids4Kids

Stichting TaylorKids4Kids richt zich, zoals haar naam al aangeeft, specifiek op het welzijn van kinderen. Daartoe ondersteunt de stichting uitsluitend goede doelen die gericht zijn op kinderen in Nederland. Dat kan zijn door het doen van een eenmalige donatie of door het opzetten van een project waaraan de stichting actief meewerkt. Donaties vormen het financiële fundament voor TaylorKids4Kids, maar er worden ook fondsen geworven op andere manieren.

Doelstelling

De doelstelling van de stichting luidt: het financieel of anderszins ondersteunen van projecten of initiatieven met een algemeen, maatschappelijk of charitatief belang in Nederland, specifiek gericht op het verbeteren van omstandigheden, educatie, medische en geestelijke zorg voor en ten behoeve van kinderen.

Kort samengevat is het de missie van TaylorKids4Kids het leven van kinderen die hulp nodig hebben in Nederland duurzaam te verbeteren.

De Taylor ‘kids’

De Taylorkids Darryn en Ryan vormen de motor van de stichting. Het is hun gedeelde verantwoordelijkheid om het bestuur voorstellen te doen voor goede doelen en projecten. Daarnaast zijn zij nauw betrokken bij de daadwerkelijke uitvoering en participeren zij daarin waar mogelijk.

Darryn Taylor

Darryn Taylor (1995) is hoofd van de Raad van Advies. In zijn tiende levensjaar werd bij hem diabetes type 1 vastgesteld. Hierdoor tracht hij nu zo sportief en gezond mogelijk te leven. Teneinde andere kinderen te gaan helpen die op jonge leeftijd ziek geworden zijn of in een moeilijke situatie verzeild zijn geraakt, studeert Darryn pedagogiek. Binnen enkele jaren hoopt hij TaylorKids4Kids aan een dusdanig stevige basis te helpen dat steeds meer kinderen gesteund kunnen gaan worden. Darryn is sociaal en zorgzaam en mede daardoor enorm gedreven om de stichting tot een succes te maken.

Ryan Taylor

Ryan Taylor (2005) is de jongere broer van Darryn en maakt deel uit van de Raad van Advies. In het dagelijkse leven is hij schoolgaand en vaak met vrienden te vinden op het voetbalveld. Daarnaast hebben videogames en social media zijn aandacht. Bij TaylorKids4Kids zal hij zich dan ook gaan richten op het onderhouden van de online platformen. Ryan is een vrolijke en sportieve jongeman en heeft veel zin om aan de slag te gaan met de huidige en toekomstige projecten van de stichting. Zijn technische know-how is een dankbare toevoeging aan het team.