Iedere donatie is waardevol

Hoe meer fondsen wij weten te werven, hoe meer projecten wij kunnen ondersteunen. Daarom is iedere donatie, groot of klein, even waardevol. Je hebt de wetenschap dat je donatie specifiek zal worden aangewend voor projecten die zich richten op kinderen in Nederland.

Je kunt je donatie overmaken op onze rekening NL63 FVLB 0632 5198 78 t.n.v. Stichting TaylorKids4Kids met vermelding ‘Donatie’. Maar ook kun je met onderstaand formulier contact opnemen met onze penningmeester Jacoline Touw. Wij danken je hartelijk voor je ondersteuning!

Bedrag