Stichting TaylorKids4Kids heeft als doelstelling om het leven van kinderen die hulp nodig hebben in Nederland duurzaam te verbeteren. En ze daardoor nieuw perspectief te bieden. Uw donatie is van harte welkom.